Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

23. mai

Eksamensordning

2 prosjektoppgaver og avsluttende skriftlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 15. juni

Prosjektoppgave 1

Kunngjøring av eksamensresultater: 15. juni

Prosjektoppgave 2

Kunngjøring av eksamensresultater: 15. juni

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 6. juni kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 4D Silurveien 2

Kunngjøring av eksamensresultater: 15. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. des. 2020 03:26