Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

3 innleveringsoppgaver.

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. juni

Innleveringsoppgave 1

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. juni

Innleveringsoppgave 2

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. juni

Innleveringsoppgave 3

Kunngjøring av eksamensresultater: 19. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 23:14