AST4320 – Kosmologi og ekstragalaktisk astronomi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Kort om emnet

Emnet gir en oversikt over ekstragalaktisk astronomi med vekt på utvikling av strukturer på store skalaer og galaksedannelse. Den første delen av emnet tar for seg utviklingen av store strukturer fra små perturbasjoner og knytter de statistiske egenskapene til de kosmiske tetthetsperturbasjonene til de observerte statistiske egenskapene til galakser. Den andre delen av emnet fokuserer på dannelsen og utviklingen av galakser samt på forbindelsen mellom utviklingen av galakser og supermassive sorte hull. Denne delen tar for seg mange temaer som det for øyeblikket blir forsket aktivt på, slik som småskalaproblemene i modellen for kald mørk materie, stjernedannelse gjennom universets historie, dannelsen av supermassive sorte hull, supernovaer og aktive galaksekjerner.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du anvende Newtonsk perturbasjonsteori og forstå lineær strukturdannelse samt de statistiske metodene som brukes til å beskrive den.
  • har du kunnskap om sfærisk kollaps-modellen i strukturdannelse, både kvalitativt og kvantitativt.
  • har du kunnskap om fordelingen av galakser og galaksehoper og hvordan de avhenger av de kosmiske tetthetsperturbasjonene.
  • har du god forståelse for baryonenes rolle i galaksedannelse.
  • har du kunnskap om forskningsfronten innen galaksedannelse og ekstragalaktisk astronomi som er nødvendig for å utføre forskningsprosjekter i disse områdene.

Opptak til emnet

Studenter tatt opp til andre masterprogrammer kan, etter søknad, få adgang til emnet hvis dette er klarert med eget program.

Dersom du ikke allerede har studieplass ved UiO, kan du søke om opptak til våre studieprogrammer.

Bachelorgrad fra programmet Fysikk og astronomi (bachelor) eller tilsvarende.

Undervisning

Undervisningen strekker seg over ett semester. Det er 4 timer forelesninger og 2 timer gruppeundervisning/seminarer per uke.

Eksamen

  • Hjemmeeksamener midt i semesteret i form av fire, skriftlige innleveringer, som teller 10 % hver ved sensurering (40 % av totalt). 
  • Muntlig presentasjon (20-25 minutter) mot slutten av semesteret, om et valgt tema knyttet til pensum (en liste med temaer tildeles). Presentasjonen teller 20 % ved sensurering.
  • Avsluttende muntlig eksamen som teller 40 % ved sensurering.

Endelig karakter fastsettes etter en helhetsvurdering av alle delene. 

Hjelpemidler til eksamen

Du kan bruke ressurser slik som forelesningsnotater, lærebøker, artikler i litteraturen og nettressurser til innleveringene (hjemmeeksamen). Det er også tillatt å kommunisere med medstudenter. Du må imidlertid fullføre arbeidet selv, og kopiering av andres arbeid eller oppgaver og løsninger fra tidligere år anses som plagiat.

Ingen hjelpemidler er tillatt på avsluttende muntlig eksamen. Spørsmålene vil ikke bestå av komplekse, matematiske beregninger.

Eksamensspråk

Eksamensoppgaven blir gitt på engelsk, og du skal besvare eksamenen på engelsk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Studenter som dokumenterer gyldig fravær fra ordinær eksamen, kan ta utsatt eksamen i starten av neste semester.

Det tilbys ikke ny eksamen til studenter som har trukket seg under ordinær eksamen, eller som ikke har bestått.

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2022 01:10:14

Fakta om emnet

Studiepoeng
10
Nivå
Master
Undervisning
Høst
Eksamen
Høst
Undervisningsspråk
Engelsk