Semesterside for AST5220 - Vår 2008

Da blir det tre samlinger med kap. 7.1-7.5, torsdagene 13. mars, 27. mars og 3. april. Hver gang kl. 14.15 til 16.00 i Peisestua.

Per

7. mars 2008 15:35

Øysteins del av AST5220/9420 avsluttes denne uken. Jeg har fått det ærefulle ansvar å lede studiet av utvikling av tetthetsperturbasjoner i universet, dvs. kapittel 7 i Dodelson. Dette skal vi altså begynne med neste uke, uke 11, som som kjent er siste uke før påske. Jeg hadde regnet med å bruke uke 11, uke 13 (første uke etter påske) og muligens uke 14 på dette, det siste avhengig av dere og av Frode som har ansvar for resten av kurset.

Vi må da bli enige om 1) form for undervisningen, og 2) møtetider. Slik jeg har forstått det, har Øystein foret dere med sine ypperlige notater som dere har brukt til egenstudium og deretter med mulighet til individuell prat med Øystein.

Jeg har dessverre ikke produsert tilsvarende notater, men på den annen side mener jeg at kurs på dette nivået ikke bør være tradisjonell tavleforelesning, men legge opp til stor grad av egenaktivitet. Vi har derfor to muligheter, 1) fortsette uten fellesmøter kun basert på teksten i boken,...

4. mars 2008 19:28

Forelesningsnotater til første forelesning er nå tilgjengelig her. Acroread anbefales for at likningene skal bli noenlunde lesbare.. Ukeoppgaver er tilgjengelig i både pdf og postscript (HKE)

14. jan. 2008 17:22