Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Prosjektoppgave og avsluttende muntlig eksamen.

Prosjektoppgave

Avsluttende muntlig eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2022 04:16