Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

28. mai

Eksamensordning

Prosjektoppgave og avlsuttende skriftlig eksamen.

Kunngjøring av eksamensresultater: 26. juni

Prosjektoppgave

Kunngjøring av eksamensresultater: 26. juni

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 11. juni kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Kunngjøring av eksamensresultater: 26. juni

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 20:42