Dette emnet er erstattet av AST2000 – Innføring i astrofysikk.

Pensum/læringskrav

Det er ingen spesiell pensumsbok til dette kurset. Pensum er derimot det som blir forelest i tillegg til de oppgavene som blir gitt til gruppeundervisningen. Det vil bli lagt ut forelesningsnotater i forbindelse med hver forelesning. Disse kan betraktes som en pensumsoversikt.

Det anbefales likevel sterk man går til anskaffelse av en god generell astronomitekst - for eksempel Universe eller The Physical Universe.

Følgende tekster ble brukt under forberedelse av dette kurset.

Freedman - Kaufmann: Universe, 2005. W.H. Freeman and Company. ISBN: 0-7167-9884-0. God generell tekst..

Bradley W. Carroll, Dale A. Ostlie: An Introduction to Modern Astrophysics, 1996. Addison-Wesley Publishing Company, Inc.. ISBN: 0-201-54730-9. Denne boken brukes av senere AST-kurs, kan brukes også her..

Frank H. Shu: The Physical Universe An Introduction to Astronomy, 1982. Oxford University Press. ISBN: 0-19-855706-X. Meget god, men noe datert bok. Er basis for dette kurset. Anbefales.

Jeffrey Bennett, Seth Shostak, Bruce Jakosky: Life in the Universe, 2003. Addison Wesley. ISBN: 0-8053-8577-0. Grei og enkel innføring i emnet. .

Barbera Ryden: Introduction to Cosmology, 2003. Addison Wesley. ISBN: 0-8053-8912-1. God innføring i kosmologi.

Publisert 24. apr. 2006 22:31 - Sist endret 17. aug. 2006 17:23