Dette emnet er erstattet av AST2000 – Innføring i astrofysikk.

Undervisning - tid og sted

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

  • Mandag kl. 14:15 -16:00, Store fysiske auditorium Fysikkbygningen ( i perioden 21. august til 27. november)

  • Onsdag kl. 10:15 -12:00, Store fysiske auditorium Fysikkbygningen ( i perioden 23. august til 29. november)

Viggo Haraldson Hansteen

Gruppeundervisning

Undervisningen holdes av hjelpelærere.

Gruppe nr 1

  • Tirsdag kl. 12:15 -14:00, Auditorium 209 Svein Rosselands hus (Astrofysikk) ( i perioden 22. august til 28. november)

Gruppe nr 2

  • Tirsdag kl. 14:15 -16:00, Auditorium 209 Svein Rosselands hus (Astrofysikk) ( i perioden 22. august til 28. november)

Gruppe nr 3

  • Fredag kl. 10:15 -12:00, Auditorium 209 Svein Rosselands hus (Astrofysikk) ( i perioden 25. august til 1. desember)

Publisert 27. apr. 2006 14:44 - Sist endret 5. juli 2011 18:19