Dette emnet er erstattet av AST2000 – Innføring i astrofysikk.

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
29.11.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen  Gjennomgang av kurset  nnhold og lengden av denne forelesningen vil til en stor grad være avhengig av spørsmål fra salen.  
27.11.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen  Gjennomgang av kurset  Innhold og lengden av denne (og neste) forelesning vil til en stor grad være avhengig av spørsmål fra salen. 
08.11.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Inflasjon  Forelesningsnotater Kilder: Barbera Ryden Introduction to Cosmology kapitel 11.  
06.11.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Big Bang og Nukleosyntese fortsatt   
01.11.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Kosmologi fortsatt, Big Bang og Nukleosyntese   Forelesningsnotater Kilder: Modern Astrophysics kapitel 28. Barbera Ryden Introduction to Cosmology kapitel 7-10.  
30.10.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Kosmologi  Forelesningsnotater Kilder: Modern Astrophysics kapitel 27. Barbera Ryden Introduction to Cosmology kapitel 1-5.  
25.10.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Aktive Galakser  Forelesningsnotater Kilder: Modern Astrophysics kapitel 26.  
23.10.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Galakser og galaksehoper  Forelesningsnotater Kilder: Modern Astrophysics kapitel 23 og 25.  
18.10.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Liv i Solsystemet... og andre steder  Forelesningsnotater Kilder: Bennet et al. Life in the Universe kapitel 5, 6, 7, 8 og kapitel 13.  
16.10.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Dannelse av Solsystemet og dannelsen av Jorden  Forelesningsnotater Kilder: Modern Astrophysics kapitel 21.5, Frank Shu i The Physical Universe kapitel 18. Bennet et al. Life in the Universe kapitel 3, 4 og 5  
11.10.2006      Midtveiseksamen  
04.10.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Dobbeltstjerner og oppdagelsen av exoplaneter   Forelesningsnotater Kilder: Modern Astrophysics kapitel 7.  
02.10.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Melkeveiens morfologi og dynamikk  Forelesningsnotater Kilde: Modern Astrophysics kapitel 22.  
27.09.2006Viggo Hansteen  Auditoriet, rom 209, Astrofysisk  Interstellar materie og dannelsen av stjerner  Forelesningsnotater Kilder: Modern Astrophysics kapitel 12, Frank Shu The Physical Universe kapitel 11.  
25.09.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Stjerneutvikling II  Forelesningsnotater Kilder: Modern Astrophysics kapitel 13. Frank Shu The Physical Universe kapitel 8.  
20.09.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Stjerneutvikling I  Forelesningsnotater Kilder: Modern Astrophysics kapitel 8 og kapitel 13. Frank Shu The Physical Universe kapitel 8.  
18.09.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Stjerners Endelikt  Forelesningsnotater Kilder:Modern Astrophysics kapitel 15 og 16. Frank Shu The Physical Universe kapitel 7.  
13.09.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Kjernereaksjoner i Solens og stjerners indre  Forelesningsnotater Kilder: Modern Astrophysics kapitel 10, Frank Shu i The Physical Universe kapitel 6.  
11.09.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Sterke og svake vekselvirkninger  Forelesningsnotater Kilder: Modern Astrophysics kapitel 10, Frank Shu i The Physical Universe kapitel 6.  
06.09.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Solens ytre lag  Oversikt over det som blir diskutert  
04.09.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Solen som stjerne II  Forelesningsnotater Kilder: Modern Astrophysics kapitel 10 og kapitel 11, Frank Shu i The Physical Universe kapitel 5.  
30.08.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Solen som stjerne I  Forelesningsnotater Kilder: Modern Astrophysics kaptitel 10 og kapitel 11, Frank Shu i The Physical Universe kapitel 5.  
28.08.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Termodyamikk og statistisk fysikk   Forelesningsnotater Kilder: En introduksjonsbok i statistisk fysikk. Modern Astrophysics 3.4 og 3.5 Frank Shu i The Physical Universe kapitel 4.

 

23.08.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Kvantemekanikk i ett nøtteskall   Forelesningsnotater Kilder: The Feymann Lectures on Physics kapitel 2 og kapitel 19. Frank Shu The Physical Universe kapitel 3. Modern Astrophysics, 5.2 og 5.3.  
21.08.2006Viggo Hansteen  Store fysiske auditorium Fysikkbygningen   Innledning og oversikt, mikroskopisk fysikk   Forelesningsnotater Hvilken som helst introduksjonsbok i klassisk fysikk. Frank Shu The Physical Universe kapitel 3. Modern Astrophysics kapitel 2.2.  
Publisert 17. aug. 2006 17:51 - Sist endret 7. feb. 2020 15:48