Feil i eksamensoppgaver og fasiter

 

Midtveiseksamen 2007:  Figur 4: tidspunktet for formørkelsen er feil, skulle vært skiftet en halv periode forover men har ingenting å si for oppgaven.

 

Midtveiseksamen 2008:  I oppgave 1 så er det feil på figuren: avstandene er i buesekunder, ikke bueminutter. Da blir tallene for avstanden $r$ på oppgave 1.2  i fasiten nesten riktige, men noe unøyaktige.

 

Midtveiseksamen 2008: Oppgave 1.7) En feil i siste overgang, det endelige svaret blir \(v_\theta = \sqrt[4]{GMa_0}\) (merk ganger isteden for deler på \(a_0\)). Tallsvaret under

har derimot blitt gjort med riktig formel.

 

Midtveiseksamen 2009: Oppgave 2.1b) det skal være 4 buesekunder, ikke 3.

 

Midtveiseksamen 2009: Oppgave 2.3d: Verdenslinja til romskip 1 i det andre diagrammet (i ref. syst. til romskip 2) er feil. Siden romskip 1 er foran romskip 2 i event C og D, så må verdenslinja til romskip 1 vœre på høyre side av linja til romskip 2 og først krysse t-aksen etter at event C og D har skjedd.

 

Avsluttende eksamen 2009: Oppgave 1. 2: Misvisende formulert oppgave. Bytt ut "som vi mottar fra stjerna."  med "ved overflaten på stjerna."

 

Midtveiseksamen 2011: x-aksene på figur 2 har feil tall, se bort ifra disse tallene (du skal ikke trenge dem)

 

Midtveiseksamen 2011: Oppgave 7: Svaret er riktig, men et minustegn i mellomregningen har forsvunnet i uttrykket for x'_str. Det skal vœre x'_str=-a(t'-t'_B).

 

Midtveiseksamen 2012: Oppgave 2: her regner jeg ut perioden ved 2200h - 750h = 2125h, noe som opplagt er galt svar. Denne feilen forplanter seg videre i oppgavesettet slik at tallene blir gale, men fremgangsmåten er riktig.

Midtveiseksamen 2012: Figur 2 og 3: Tidspunktet for formørkelsen er feil, den skal være en halv periode lenger frem. Dette har ingenting å si for selve oppgaven.

 

Midtveiseksamen 2012: Oppgave 4: I aller siste overgant til det endelige uttrykket for \(v_r\): vi har allerede ganget opp med 2, derfor skal det helt til slutt inne i rottegnet kun vœre

\(-v_\theta^2\) og ikke \(-\frac{1}{2}v_\theta^2\)

Avsluttende eksamen 2012: Oppgave 8: Det skal være

\(r_\mathrm{max}=\frac{2M}{1-\frac{1-\frac{2M}{R}}{1-v_\mathrm{sh}^2}}\)

men tallsvaret som står er riktig.

Avsluttende eksamen 2015: Oppgave 7: Her skal det vœre at \(\langle K\rangle = \frac{3 M_\mathrm{gass}}{m_p+m_e}kT\)  (altså 3-tall isteden for 2-tall).

 

Midtveiseksamen 2016: Oppgave 1: Feil i integralet: det skal integreres over \(dv_x\), \(dv_y\) og \(dv_z\) isteden for dx, dy og dz.

 

Avsluttende eksamen 2018: Oppgave 1b) det skal selvfølgelig være at M ser B før A som det følger av resonnementet i fasiten, ikke omvendt.

 

Publisert 29. sep. 2015 16:09 - Sist endret 27. mai 2019 12:15