Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
16.08.2004Mats Carlsson  rom 209  Introduksjon, EM spektrum, Bohr atom  Kapittel 5 
18.08.2004Mats Carlsson  rom 209  Doppler forskyving, Compton effekt, diverse fra kap. 5  Kapittel 5 
19.08.2004Mats Carlsson  rom 209  Regneøvelser, kapittel 5  Alle oppgaver untatt 5.5 (forelest) og 5.18 
23.08.2004Mats Carlsson  rom 209  Optikk, teleskoper  Kapittel 6 
25.08.2004Mats Carlsson  rom 209  Spektralklasser, Maxwell fordelng, Boltzmann ligning, Sahas ligning, HR-diagram  Kapittel 8 
26.08.2004Mats Carlsson  NB! rom 303  Regneøvelser, kapittel 6,8  spesielt oppgave 6.2, 6.8-6.10, 6.13, kap 8. Oppgave 8.9-8.10 vil bli gjennomgått 
30.08.2004Mats Carlsson  rom 209  intensitet, fluks, energitetthet, strålingstrykk, LTE, absorpsjon, opasitet, optisk dybde  Kapittel 9, 255-267 
02.09.2004Mats Carlsson  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 9, 9.1-9.6 
06.09.2004Mats Carlsson  rom 209  Optisk dybde, opasitet, kildefunksjon, transportligning  Kapittel 9, 266-276 
08.09.2004Mats Carlsson  rom 209  Transportligningen  Kapittel 9, 276-285 
09.09.2004Mats Carlsson  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 9, 9.7-9.16 
13.09.2004Mats Carlsson  rom 209  Momenter av transportligningen, Eddingtonapproksimasjon, Rosselands midlere absorpsjonskoeffisient, Linjeforbredning  Kapittel 9, 286-290, 293-298 
15.09.2004Mats Carlsson  rom 209  Dopplerforbredning  Kapittel 9, 293-298 
16.09.2004Mats Carlsson  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 9, utdelte oppgaver fra 2003 
20.09.2004Mats Carlsson  rom 209  Solens atmosfære  Kapittel 11.2, 394-416 
22.09.2004Mats Carlsson  rom 209  Solens atmosfære, korona, solvind, magnetfelt  Kapittel 11.2, 394-416 
23.09.2004Elin Marthinussen  NB! rom 303  Regneøvelser  Oppgave 11.3, 11.4, 11.5, 11.11, 11.12 
27.09.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjernenes indre  Kapittel 10 
29.09.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjernenes indre  Kapittel 10. Stjernestrukturligningene 
30.09.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 10: Oppgaver10.1, 10.3, 10.4 
06.10.2004Mats Carlsson  rom 209  Solens indre, solens aktvitetssyklus  Kapittel 11.1, 11.3 
18.10.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjernenes indre. Kjernereaksjoner, trykk, midlere molekylarvekt, tidsskalaer  Kapittel 10, siste del 
20.10.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjernedannelse og hovedserien  Kapittel 12 
21.10.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 10 og 12: Oppgaver 10.10, 10.11, 10,15, 10.16, 12.1 
25.10.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjernedannelse og hovedserien. Tidsskalaer  Kapittel 12 
27.10.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjernedannelse frem til hovedserien, hovedserien, massegrenser  Kapittel 12 
28.10.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 12, oppgaver 12.2, 12.7, 12.13, 12.14 
01.11.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Sene stadier  Kapittel 12 
03.11.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Sene stadier i stjernenes utvikling  Hovedsakelig kapittel 13 
04.11.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser  Gjenstående oppgaver fra kap. 12. Gjennomregning av utledningen av Eq. 13.3 - rett etter Eq. 13.12, inkl. oppg. 13.1 Oppg. 13.2, 13.4 
08.11.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Siste stadier i utviklingen til masserike stjerner, supernovaer, planetariske tåker, gammaglimt, stjernepopulasjoner og hoper  Kapittel 13 (siste del) 
10.11.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Stjernepulsasjoner. Typer pulserende stjerner, årsak, Cepheider  Kapittel 14 
11.11.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser  Gjennomregning av utledningen av Eq. 13.3 til rett etterEq. 13.12, inkl. oppg.13.1. Oppg. 14.1, 14.3, 14.6 
15.11.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Hvite dverger, nøytronstjerner, tilstandsligninger, avkjølning  Kap. 15 
17.11.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Kjølning av hvite dverger, nøytronstjerner, pulsarer  Kap. 15.5-15.7 
18.11.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser  Oppg. 14.7, 14.11, 14.12, 15.1, 15.2 
22.11.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Tette dobbeltstjernesystemer, typer og dynamikk, akkresjonsskiver  Kap. 17.1-17.3 
24.11.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Oversikt tette dobbeltstjerner, hvite dverger og masseoverføring, novaer, supernovaer type Ia  Kap. 17.3-17.5 
25.11.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser  Oppg. 15.12, 15.15, 15.23, 17.1, 17.7 
29.11.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Nøytronstjerner og svarte i dobbeltsystemer, mulig oppsummering  Kap. 17.5 
01.12.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Oppsummering og repetisjon  Kap. 10, 12, 13, 14, 15, 17 
02.12.2004Knut Jørgen Røed Ødegaard  rom 209  Regneøvelser, oppsummering  Opp.g 17.10, 17.11, 17.33 
06.12.2004Mats Carlsson  rom 209  Repetisjon av første halvdel av pensum  Kap. 5, 6, 8, 9, 11 
Publisert 12. aug. 2004 15:11 - Sist endret 1. des. 2004 13:25