Semesterside for AST2120 - Høst 2005

Karakterfordeling for AST2120: 8 studenter: A: 0, B: 0, C: 3, D: 0, E: 4, F: 1

6. jan. 2006 17:24

Ved slutteksamen er tilatte hjelpemidler

  • kalkulator
  • Rottmann: Matematisk formelsamling,
  • Øgrim & Lian: Størrelser og enheter i fysikk og teknikk,
  • 4 A4 sider med egne notater (2 ark med skrift på begge sider eller 4 ark med en sides skrift)

2. des. 2005 15:35

Hjemmeeksamen gikk meget bra for alle, 90-100% score.

Det var ikke mange tilstede på repetisjonsuken. Gjentar derfor at kapittel 9 best forberedes ved å mestre den databaserte labben og midtveiseksamen (løsningsforslag) og oppgave 1 fra eksamener tidligere år

2. des. 2005 15:33