Dette emnet er nedlagt

Beskjeder

Publisert 18. des. 2006 14:40

Sensuren for AST2120 er klar. Resultatene nedenfor er gitt som samlet karakter for hele kurset (hvor midtveiseksamen og hjemmeeksamen telte 20% hver og slutteksamen 60%). kandidat:karakter, 1: B, 2: E, 5:C, 6:D, 7:D, 12:C, 15:E, 16:B.

Publisert 22. nov. 2006 15:48

Sensuren for hjemmeeksamen er ferdig. Resultatene nedenfor er gitt som prosent av maksimal poengsum. kandidat: resultat, 1: 99%, 2: 100%, 3: 66%, 5: 100%, 6: 90%, 7: 82%, 9: 92%, 12: 100%, 13: 54%, 15: 77%, 16: 100%.

Publisert 10. nov. 2006 10:23

Astrofysisk fagutvalg (AFU) innkaller til generalforsamling for studenter ved Institutt for teoretisk astrofysikk onsdag 15. november kl 16.15 i peisestua (rom 304). Det blir gratis pizza og brus etter møtet.

Publisert 9. nov. 2006 13:11

Hjemmeeksamen Innleveringsfrist fredag 17.11 kl 16:00.

Publisert 1. nov. 2006 15:31

Regneøvelser torsdag 2.11 flyttes til 10:15-12 etter sterkt press. Plass: rom 303 (innenfor kjøkkenet i 3:e etasje).

Publisert 24. okt. 2006 13:59

Sensuren for midtveiseksamen er ferdig. Resultatene nedenfor er gitt som prosent av maksimal poengsum.

kandidat: resultat, 1: 44%, 2: 52%, 3: 8%, 5: 40%, 6: 43%, 7: 38%, 9: 40%, 12: 57%, 13: 17%, 15: 28%, 16: 39%, 17: 8%

Publisert 2. okt. 2006 16:54

Midtveiseksamen 10 oktober omfatter kapittel 6, 8-11 (sid 159-197, 223-361, 365-435)

Tilatte hjelpemidler

  • kalkulator
  • Rottmann: Matematisk formelsamling,
  • Øgrim & Lian: Størrelser og enheter i fysikk og teknikk,
  • 2 A4 sider med egne notater (1 ark med skrift på begge sider eller 2 ark med en sides skrift)