Dette emnet er nedlagt

Sensuren for AST2120 er klar. …

Sensuren for AST2120 er klar. Resultatene nedenfor er gitt som samlet karakter for hele kurset (hvor midtveiseksamen og hjemmeeksamen telte 20% hver og slutteksamen 60%). kandidat:karakter, 1: B, 2: E, 5:C, 6:D, 7:D, 12:C, 15:E, 16:B.

Publisert 18. des. 2006 14:40 - Sist endret 18. des. 2006 14:44