Semesterside for AST2120 - Høst 2006

Sensuren for AST2120 er klar. Resultatene nedenfor er gitt som samlet karakter for hele kurset (hvor midtveiseksamen og hjemmeeksamen telte 20% hver og slutteksamen 60%). kandidat:karakter, 1: B, 2: E, 5:C, 6:D, 7:D, 12:C, 15:E, 16:B.

18. des. 2006 14:40

Sensuren for hjemmeeksamen er ferdig. Resultatene nedenfor er gitt som prosent av maksimal poengsum. kandidat: resultat, 1: 99%, 2: 100%, 3: 66%, 5: 100%, 6: 90%, 7: 82%, 9: 92%, 12: 100%, 13: 54%, 15: 77%, 16: 100%.

22. nov. 2006 15:48