Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
21.08.2006Mats Carlsson  rom 209  Introduksjon, Spektralklasser, Maxwellfordeling, Boltzmanns og Sahas ligninger, HR-diagram, intensitet, fluks, energitetthet  Kapittel 8, Kapittel 9, 255-259 
23.08.2006Mats Carlsson  rom 209  Observasjonsmetoder, diagnostikk av stjerneatmosfærer  Begreper i kapittel 9 illustreres ved observasjoner fra La Palma foretatt av instituttets ansatte og studenter 
24.08.2006Øystein Langangen  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 8, alle øvelser. 8.9 og 8.10 vil bli gjennomgått 
28.08.2006Mats Carlsson   rom 209   Strålingstrykk, LTE, absorpsjon, opasitet, optisk dybde, kildefunksjon, transportligning  Kapittel 9, 260-276 
30.08.2006Mats Carlsson  rom 209  Spektra, bilder og modellering  Gjennomgang av hvordan observasjoner og modeller kan brukes for å gi kunnskap om solatmosfæren 
31.08.2006Jorrit Leenaarts  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 9, 9.1-9.16 
04.09.2006Mats Carlsson  rom 209  Transportligningen, momenter av transportligningen, Eddingtonapproksimasjon, Rosselands midlere absorpsjonskoeffisient  Kapittel 9, 276-290 
06.09.2006Mats Carlsson  rom 209  Linjeforbredning, Dopplerforbredning  Kapittel 9, 293-298 Anvendelser på observasjonsmateriale og modeller 
07.09.2006Øystein Langangen  rom 209  Regneøvelser  Databasert lab med obligatorisk innlevering av rapport.Frist fredag 29 september 
11.09.2006Mats Carlsson  rom 209  Strålingstransport, spektrallinjer, eksempler  Kapittel 9 
13.09.2006Mats Carlsson  rom 209  Teleskoper  Kapittel 6 
14.09.2006Øystein Langangen  rom 209  Regneøvelser  Midtveiseksamen 2005, spesielt oppgave 3 
18.09.2006Mats Carlsson  rom 209  Stjerners indre, hydrostatisk likevekt, tilstandsligning  Kapittel 10, 315-328 
20.09.2006Mats Carlsson  rom 209  Stjerners indre, energikilder  Kapittel 10, 329-336 
21.09.2006Øystein Langangen  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 10, spesielt 10.1,10.4,10.10,10.11,10.16 
25.09.2006Mats Carlsson  rom 209  Stjerners indre, energiproduksjon  Kapittel 10, 336-352 
27.09.2006Mats Carlsson  rom 304  Stjerners indre, energitransport  Kapittel 10, 352-361 
28.09.2006Øystein Langangen  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 6, spesielt 6.2, 6.8-6.10, 6.13 
02.10.2006Mats Carlsson  rom 209  Solfysikk  Kapittel 11 
04.10.2006Mats Carlsson  rom 209  Solfysikk  Kapittel 11 
05.10.2006Øystein Langangen  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 11, spesielt 11.3, 11.4, 11.5, 11.11, 11.12 
09.10.2006      Undervisningsfri pga midtveiseksamensuke 
10.10.2006      Midtveiseksamen 
11.10.2006      Undervisningsfri pga midtveiseksamensuke 
12.10.2006      Undervisningsfri pga midtveiseksamensuke 
16.10.2006Øystein Langangen  rom 209  Stjernedannelse  Kapittel 12 
18.10.2006Øystein Langangen  rom 209  Stjernedannelse  Kapittel 12 
19.10.2006Øystein Langangen   rom 209  Regneøvelser  Kapittel 12, spesielt 12.1, 12.2, 12.7, 12.13  
23.10.2006Mats Carlsson  rom 209  Stjerneutvikling fra hovedserien  Kapittel 13.1-13.2, 483-509  
25.10.2006Mats Carlsson  rom 209  Massive stjerner, stjernehoper  Kapittel 13.3-13.4, 510-534 
26.10.2006Øystein Langangen  rom 209  Regneøvelser  Oppgave 13.1, 13.2, 13.4, 13.5 
30.10.2006Mats Carlsson  rom 209  Pulserende stjerner  Kapittel 14.1-14.3 
01.11.2006Mats Carlsson  rom 209  Ikke radielle pulsasjoner, helioseismologi  Kapittel 14.4-14.5 
02.11.2006Øystein Langangen  NB! kl 10:15-12 i rom 303  Regneøvelser  Kapittel 14, spesielt oppgave 14.1, 14.3, 14.6, 14.7, 14.11 og 14.12 
06.11.2006Mats Carlsson  rom 209  Hvite dverger  Kapittel 15.1-15.5 
08.11.2006Rolf Stabell  rom 209  Neutronstjerner, pulsarer  Kapittel 15.6-15.7 
09.11.2006Øystein Langangen  rom 209  Regneøvelser  Kapittel 15, spesielt oppgave 15.1, 15.2, 15.12, 15.15, 15.23 
13.11.2006Mats Carlsson  rom 209  Tette binærsystemer  Kapittel 17.1-17.4 
15.11.2006Mats Carlsson  rom 209  Tette binærsystemer  Kapittel 17.4-17.5 
16.11.2006      Utgår pga hjemmeeksamen 
20.11.2006Mats Carlsson  rom 209  Repetisjon   
22.11.2006Mats Carlsson  rom 209  Repetisjon   
23.11.2006Øystein Langangen  rom 209  Regneøvelser  Oppgave 17.1, 17.7, 17.10, 17.11, 17.33 
Publisert 18. aug. 2006 13:06 - Sist endret 13. nov. 2006 17:30