Dette emnet er nedlagt

Semesterside for AST3130 - Vår 2004

Kontinuasjonseksamen 12. eller 13. august 2004. Mer informasjon her

13. juli 2004 02:00

Skriftlig eksamen 2. juni kl. 14:30 (3 timer). Store lesesal, gr. 2 Vilhelm Bjerknes hus

1. juni 2004 02:00

Oppgavene 5.1.1 og 5.3.1 leveres tirsdag 18.mai kl. 10.00. Kan legges i mappe på døra til E. Leers kontor. Gjennomgåelse onsdag 19.mai kl.12.15-14.00.

5. mai 2004 02:00