Dette emnet er nedlagt

Undervisningsplan

DatoUndervises avStedTemaKommentarer / ressurser
12.01.2004Egil Leer  Rom 304, ITA  Hydrodynamiske ligninger; Masse- og momentbevaring  Kap.1 av forelesningsnotatene deles ut. 
14.01.2004Åse Marit Janse  Rom 304 ITA  Divergens, gradient og "curl" (Side 10 - Forelesningsnotatene)   
19.01.2004Egil Leer  Rom 304, ITA  Hydrodynamiske ligninger; Moment- og energibevaring   
22.01.2004Åse Marit Janse  Rom 209 ITA  div grad curl - fortsettelse  Kap. 2 av forelesningsnotatene deles ut. 
29.01.2004Åse Marit Janse  Rom 304 ITA  Problem 2.1.1 og eksempel 2.2.2   
26.01.2004Egil Leer  Rom 304 ITA  Bevaring av masse, moment og energi; eksempler   
02.02.2004Egil Leer  Rom 304 ITA  Chap. 2 Energy conservation, Example 2.2.1  Kap. 3 av forelesningsnotatene deles ut 
04.02.2004Egil Leer  Rom 304 ITA  Forelesning: Sjokk   
09.02.2004Åse Marit Janse  Rom 304 ITA  Problem 2.2.1 og Oppgave II fra "minieksamen" i AST3130 24.2.2003   Tid: 10.00 - 11.45 
11.02.2004Egil Leer  Rom 304 ITA  Forelesning; Supernova - sjokk.  12.15 - 14.00 
16.02.2004Åse Marit Janse  Rom 304 ITA  Øvelser: Opg. I fra "Mini-eksamen" 24.2.2003 og Problem 3.6.2  Kl. 10.00 - 11.45 
18.02.2004Egil Leer  Rom 304 ITA  Forelesning: Ionisasjonsfronter  12.15 - 14 
23.02.2004Åse Marit Janse  Rom 304  Gjennomgåelse av Problem 3.6.3   
25.02.2004Egil Leer  Rom 304  Kap. 3: Ionisasjonsfronter og litt mer om sjokk.   
08.03.2004Egil Leer  Rom 304  MHD. Kap 4 av forelesningsnotatene deles ut.  10.15 - 12.00 
10.03.2004Egil Leer  Rom 304   Gjennomgåelse av oppgavesett 2, hjemmeeksamen  Dvs. at oppgave 2, sett 3 og oppgave 1, sett 4 også gjennomgås 
15.03.2004Åse Marit Janse  Rom 304  Gjennomgåelse av hjemme eksamen, Oppgavesett 1.  10.00 - 11.45 
17.03.2004Egil Leer  Rom 304  Gjennomgåelse av hjemmeeksamen- fortsettelse   
22.03.2004Egil Leer  Rom 304   MHD  NB: 09.15-11.00 
24.03.2004Egil Leer  Rom 304  MHD bølger, disp.relasjoner og energitransport  12.15-14.00 
29.03.2004Åse Marit Janse  Rom 304  Gjennomgåelse av problem 4.2.2  10.00 - 11.45 
31.03.2004Åse Marit Janse  Rom 304  Oppgavegjennomgåelse, sjokkstruktur og MHD.  1)Opg.4 på side 449 i Frank Shu sin bok 2)MHD problem

(Kopier deles ut på forelesn. 24.3.2004) 

19.04.2004Egil Leer  Rom 304 Kl. 8.15 - 10.00  Repetisjon Kap 1-4  NB 8.15-10.00

Send spørsmål/forslag til tema på e-post til egil.leer@astro.uio.no 

21.04.2004Mini-eksamen 20%  Rom 304    kl.12.15-14.00 
26.04.2004Egil Leer  Rom 304  Gjennomgåelse av mini-eksamen  Kl 10.15 - 12.00 
28.04.2004Egil Leer  Rom 304  Forelesning, MHD - 4.3  12.15 - 14.00 
03.05.2004Egil Leer  Rom 304 - 10.00- 11.45  Oppgave om Alfven-bølger, gjennomgåelse.  Oppgaven deles ut på forelesn. 28.4. 
05.05.2005Egil Leer  304  "Formation of stars"   
10.05.2004Åse Marit Janse  304 10.00-11.45  Gjennomgåelse av opg. 4.3.1 og 4.3.2   
12.05.2004Egil Leer  304  Formation of stars   
19.05.2004Åse Marit Janse  Rom 304  Oppgavegjennomgåelse, 5.1.1 og 5.3.1   
24.05.2004Egil Leer  Rom 304  Repetisjon; spørsmål/svar  Kl. 14.15-16.00 
26.05.2004Egil Leer  Rom 304  Repetisjon; spørsmål/svar  12.15 - 14.00 
Publisert 27. okt. 2003 15:46 - Sist endret 5. mai 2004 16:26