Dette emnet er nedlagt

Semesterside for AST3130 - Vår 2006

Øvelsestimen på torsdag er flyttet til 10.15-12.00. Rom 304

22. feb. 2006 15:09

7 studenter leverte obligatorisk hjemmeoppgave. Alle besvarelser er godkjent.

16. feb. 2006 11:50

Noen av studentene ønsker å flytte torsdagstimen (som er fra 8.15 til 10.00) til 10.15-12.00. Det er også ønske om en (ekstra) "regnetime", f.eks. onsdag 15.15-16.00, hvor studentene arbeider med oppgaver, og en lærer går rundt. Alle studenter bes sende sin reaksjon på disse forslagene til egil.leer@astro.uio.no senest mandag 13.2.

9. feb. 2006 15:20