Dette emnet er nedlagt

Semesterside for AST3210 - Vår 2007

Sensur er falt. Resultat vil bli opplyst ved henvendelse til Lill eller Jan i løpet av fredag 24/6.

22. juni 2007 12:07

Uke 21 og 22: Repitisjon kap 3.4, R X03, X04. Det blir ikke undervisning to 31/5. Ønskede tema for repitisjon bes meldt meldt senest "dagen før".

24. mai 2007 13:42

Ekstraordinær generalforsamling i Astrofysisk fagutvalg 24. mai: Den tidligere utsatte ekstraordinære generalforsamlingen i Astrofysisk Fagutvalg (AFU) kommer til å finne sted 24.mai 2007, kl.16.15 i Peisestua. Etter møtet, som ikke kommer til å ta all verdens tid, blir det mat og hygge for alle de fremmøtte! Mer informasjon her

10. mai 2007 18:01