Semesterside for FARM1110 - Høst 2017

Informasjon om digital skoleeksamen ved UiO finner du her:

http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera-skole/index.html – innholdet er flyttet

Det ligger åpne digitale demo-eksamener i kjemi, Informatikk og farmasi som du kan teste:

http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera-opplering/mn/mn-demoprover/demoprover-for-det-matematisk-naturvitenskapelige-.html – innholdet er flyttet

22. nov. 2017 09:56

Følgende pensumbøker brukes:

O.Sand, Ø.Sjaastad, E.Haug. Menneskets fysiologi. 2. utgave (2014)
 
H.P.Rang, J.M.Ritter, R.J.Flower, G.Henderson. Rang & Dale's Pharmacology. 8th ed. (2016)
 
Detaljert pensumliste med sidehenvisinger ligger på emnets Fronterside.
18. aug. 2017 12:59