Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

5. desember

Eksamensordning

Øvelser og presentasjoner, laboratorierapporter, prosjektoppgave og avsluttende skriftlig eksamen.

Øvelser, rapporter og presentasjoner som må være godkjent før avsluttende eksamen

Laboratorieoppgave 1

Utlevering av oppgaven: 1. september kl. 10:00

Innleveringsfrist: 26. september kl. 23:59

Laboratorieoppgave 1

Laboratorieoppgave 2

Laboratorieoppgave 2

Utlevering av oppgaven: 1. september kl. 10:00

Innleveringsfrist: 31. oktober kl. 23:59

Laboratorieoppgave 1

Laboratorieoppgave 2

Prosjektoppgave (kandidatene blir tildelt én av de åtte alternativene)

Prosjektoppgave 1: "Cellepotensialer og lokalanestetika"

Prosjektoppgave 2: "Hudsykdommer"

Prosjektoppgave 3: "Kreft og cytostatika 1"

Prosjektoppgave 4: "Kreft og cytostatika 2"

Prosjektoppgave 5: "Autonome nervesystem"

Prosjektoppgave 6: "Endokrinologi"

Prosjektoppgave 7: "Bein"

Prosjektoppgave 8: "Muskel"

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 19. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3B Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. mai 2020 03:36