Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. november

Eksamensordning

Øvelser og presentasjoner, laboratorierapporter, prosjektoppgave og avsluttende hjemmeeksamen.

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Øvelser, rapporter og presentasjoner som må være godkjent før avsluttende eksamen

Laboratorieoppgave 1

Innleveringsfrist: 24. september kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Laboratorieoppgave 2

Innleveringsfrist: 29. oktober kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Prosjektoppgave

Innleveringsfrist: 6. november kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 10. desember kl. 15:00

Innleveringsfrist: 10. desember kl. 19:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. des. 2020 13:04