Semesterside for FARM1120 - Høst 2017

Informasjon om digital skoleeksamen ved UiO finner du her:

http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera-skole/index.html – innholdet er flyttet

Det ligger åpne digitale demo-eksamener i kjemi, Informatikk og farmasi som du kan teste:

http://www.uio.no/studier/eksamen/inspera-opplering/mn/mn-demoprover/demoprover-for-det-matematisk-naturvitenskapelige-.html – innholdet er flyttet

22. nov. 2017 09:57