Semesterside for FARM1130 - Vår 2018

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Eksamenssettet skal besvares digitalt, med unntak av noen enkeltoppgaver skal besvares med penn og papir. Se instruksjonsvideo (nederst på siden).

Arkene du bruker til å besvare penn- og papiroppgavene, er spesialtilpassede "skisseark" som blir delt ut i eksamenslokalet. Du leverer inn skissearkene på vanlig mate etter endt eksamen. Arkene blir deretter skannet av eksamensvaktene og lastet opp til din digitale besvarelse. Det er derfor viktig at du fyller ut skissearkene på riktig måte. Skissearkene må fylles ut med blå eller sort penn (ta med dette selv). Det er ikke anledning til å bruke blyant eller penn med annen farge. Se "instruksjon for digital håndtegning" (ligger på pult). Les instruksjonen på PDF.

Husk at du må ha en gyldig UiO-broker og huske ditt UiO-brukernav...

16. mai 2018 09:54