Beskjeder

Publisert 27. nov. 2017 14:27

Lærebok i dette emnet er: Biochemistry: A Short Course (2015). John L Tymoczko, Jeremy M Berg, Lubert Stryer. Macmillan Education. 3rd edition. ISBN 9781137563613

NB! I dette emnet vil vi benytte et online verktøy kalt LaunchPad i undervisningen - vi anbefaler derfor alle studenter å kjøpe læreboken med følgende ISBN nummer: ISBN 9781137563613, med LaunchPad inkludert.