Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

30. mai

Eksamensordning

Godkjente regneøvelser, laboratorierapporter og presentasjoner, og avsluttende skriftlig eksamen.

Regneøvelser, laboratorierapporter og presentasjoner som må være godkjente før avsluttende eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 13. juni kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Silurveien 2 Sal 4D

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. jun. 2022 10:27