Pensum/læringskrav

 

LÆREBOK:

Lærebok for innkjøp av studentene: ISBN 9781137563613

NB! Dette er en spesiell utgave av:

Biochemistry: A Short Course (2015). John L Tymoczko, Jeremy M Berg, Lubert Stryer.

Macmillan Education. 3rd edition. ISBN 9781137563613

Vi anbefaler å kjøpe utgaven med ISBN nummeret spesifisert over,

da vi skal benytte online-verktøyet LaunchPad i undervisningen.

 

 

PENSUM:

Biochemistry: A Short Course (2015). John L Tymoczko, Jeremy M Berg, Lubert Stryer.

Macmillan Education. 3rd edition:

 

s. 37-44

s. 47-64

s. 97-106

s. 111-123

s. 131-144

s. 167-184

s. 189-199

s. 257-275

s. 283-303

s. 313-324

s. 331-338

s. 343-354

s. 363-376

s. 383-400

s. 445-449

s 459-462

s. 473-481

s. 489-501

s. 507-519

s. 523-543

s. 551-566

s. 571-581

s. 585-600

s. 607-623

s. 627-640

s. 643-653

s. 659-670

s. 675-686

s. 691-700

s. 707-717

s. 721-737

 

 

Essential Cell Biology (2014). Alberts, Bray, Hopkin, Johnson, Lewis,

Raff, Roberts, Walter.  Garland Science. 4th edition: (utdrag)

s. 261-273                                                                          s. 289-293

s. 276-284                                                                          s. 311-315

s.179-192                                                                           s. 318-320

 

Medicinal Natural Products. A Biosynthetic Approach (2009). Paul M Dewick.

3rd Edition. John Wiley & Sons Ltd, United Kingdom. (utdrag)
s. 58-66

 

Fatty Acids and Their Derivatives. In: From Biosynthesis to Total Synthesis (2016).

A. L. Zografos, Wiley. (utdrag) s. 134-137

 

Lehninger Principles of Biochemistry (2005). Nelson and Cox. 4th Edition.

W.H. Freeman and Company. (utdrag)

s. 798 - 804

 

Menneskets fysiologi. (2014).  Sand, Sjaastad, Haug. 2. utg.  

(studentene har denne boken fra tidligere emner) s. 618-632

Publisert 4. des. 2017 15:10 - Sist endret 4. des. 2017 15:10