Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. november

Eksamensordning

PBL-undervisning, laboratorierapporter, muntlig eksamen og avsluttende skriftlig eksamen.

Deltagelse i PBL-undervisningen, laboratoriekurs og to laboratorierapporter som må være godkjent før avsluttende eksamen

Avsluttende muntlig eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 10. desember kl. 14:30 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. sep. 2020 14:36