Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Emnet skal gi studentene kompetanse om bruk av legemidler innen terapiområdene hjerte-karsykdom, diabetes og nyresvikt. Emnet inneholder også veterinærmedisin.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

  • kan du beskrive patogenese, etiologi og symptomatologi ved hjerte-karsykdom, diabetes og nyresvikt.
  • kan du redegjøre for prinsippene rundt den aktuelle legemiddelterapi, identifisere bivirkninger og vurdere interaksjonsrisiko ved samtidig bruk av flere legemidler
  • kan du gi informasjon om legemidler og legemiddelbruk til annet helsepersonell og til pasienter og vurdere hva slags informasjon som er viktig å gi i ulike situasjoner
  • har du kunnskap om veterinærmedisinsk farmakologi

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med høsten 2016.

Dette er et overgangsemne for studenter på kull-2021 som blir forsinket i studiet sitt og som overføres til kull-2022 eller senere. Gjennom et innpassingssemester blir studentene overført fra gammel til ny studieplan. Studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt tar kontakt med studentene som omfattes av ordningen og følger dem tett opp.

Emnet er ikke tilgjengelig for studenter tatt opp til det 5-årige masterprogrammet og den nye studieplanen fra og med høsten 2017.

Innpassingssemesteret (3.semester) består av emnene:

Overlappende emner

Undervisning

Forelesninger og studentaktiv undervisning med PBL (obligatorisk) og pasientdemonstrasjoner. Studentene følger deler av undervisningen i FARM2110 – Farmakoterapi 1.

  • Ca 20 timer forelesninger
  • 12 timer PBL (4 PBL-oppgaver) - obligatorisk
  • 8 timer pasientdemonstrasjoner

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen. Godkjent PBL innebærer at studenten har deltatt aktivt. PBL bidrar til å øve opp evne til å kommunisere informasjon om legemidler.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Godkjent PBL-undervisning er gyldig i 3 år.

Eksamen

  • Skriftlig eksamen 3 timer.

For adgang til eksamen må du ha:

  • Godkjent deltagelse i PBL-undervisningen

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Eksamensspråk

Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emner:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Bachelor

Undervisning

Høst. Avholdes ved behov.

Undervises første gang høsten 2018.

Eksamen

Høst. Avholdes ved behov.

Undervisningsspråk

Norsk