Beskjeder

Publisert 3. apr. 2020 12:50

På grunn av Covid – 19 situasjonen vil eksamensformen for dette emnet V-2020 blir skriftlig hjemmeeksamen 29.mai med innleveringsfrist 1 uke og karakterskale bestått/ikke bestått.

Omfang og innhold i eksamen avhenger av om all labundervisning er gjennomført. Dersom ikke all labundervisning er gjennomført innen eksamensdatoen, vil siste del av eksamen bli avholdt på et senere tidspunkt.Følg med på Canvas for oppdatert informasjon.

 

Publisert 3. apr. 2020 08:43

Det planlegges for å kunne gjennomføre resterende labkurs uke 19-20. Det vil komme informasjon i Canvas etter hvert.