Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. mai

Eksamensordning

Laboratorieundervisning og -rapporter og avsluttende hjemmeeksamen.

Obligatorisk lab.undervisning, PBL-undervisning og lab.rapporter som må være godkjent før avsluttende eksamen

Første laboratorierapport

Utlevering av oppgaven: 20. mars kl. 09:00

Innleveringsfrist: 27. mars kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Andre laboratorierapport (kandidatene blir tildelt 1 av 2 oppgaver)

Lab.parti 1 og 2: Konserveringsmidlers antimikrobielle følsomhet

Lab.parti 3 og 4: Resistens mot fuktig varme

Ekstraobl. 1

Ekstraobl. 2

Avsluttende hjemmeeksamen

Utlevering av oppgaven: 29. mai kl. 09:00

Innleveringsfrist: 8. juni kl. 09:00

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. aug. 2020 11:09