Semesterside for FARM2150 - Vår 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

På grunn av Covid-19 situasjonen vil eksamensformen for dette emnet våren- 2020 blir muntlig eksamen i perioden 3.-5.juni og karakterskale bestått/ ikke bestått. Følg med på Canvas for oppdatert informasjon.

Det  planlegges også gjennomføring av praktisk eksamen 15.-26. juni. Gjennomføring av praktisk eksamen forutsetter at vi får gjennomført resten av labkurset i produksjon før dette, fortrinnsvis uke 19-21. Det vil komme informasjon i Canvas etter hvert.

3. apr. 2020 12:41

Det planlegges for å kunne gjennomføre resterende labkurs uke 19-21. Det vil komme informasjon i Canvas etter hvert.

3. apr. 2020 08:44