Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

 • Emnet gir en grundig innføring i legemiddelbruk ut i fra et folkehelseperspektiv og inkluderer temaer som globale utfordringer på legemiddelområdet, legemiddeløkonomi samt legemiddelmisbruk og – avhengighet. Kritiske kildevurdering og kunnskapsbasert medisin er også sentrale tema.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet:

 • har du god forståelse for praksisnære utfordringer knyttet til legemiddelbruk.
 • har du god forståelse av hvorfor legemiddelprioriteringer må gjøres i helsetjenesten og hvordan legemiddeløkonomiske analyser kan gjennomføres og benyttes.
 • har du kunnskap om problemstillinger knyttet til legemiddelmisbruk og legemiddelavhengighet.
 • har du god kunnskap om hva kunnskapsbasert medisin er, og kan utvise kritisk kildevurdering.

Opptak og adgangsregulering

Opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi til og med opptaket høsten 2016.

Dette er et overgangsemne for studenter på kull-2021 som blir forsinket i studiet sitt og som overføres til kull-2022 eller senere. Gjennom et innpassingssemester blir studentene overført fra gammel til ny studieplan. Studieadministrasjonen ved Farmasøytisk institutt tar kontakt med studentene som omfattes av ordningen og følger dem tett opp.

Emnet er ikke tilgjengelig for studenter tatt opp til det 5-årige masterprogrammet i farmasi fra og med høsten 2017.

Innpassingssemesteret (5.semester) består av emnene:

Overlappende emner

5 studiepoeng overlapp mot FARM3120 – Legemiddelbruk og folkehelse

Undervisning

Forelesninger og studentaktiviserende undervisning, inkludert kollokvier, flipped classroom, kommunikasjonsseminar, prosjektoppgave og presentasjon av denne. Studentene følger deler av undervisningen i FARM3120 – Legemiddelbruk og folkehelse.

 • 10 timer forelesninger
 • 6 timer kommunikasjonsseminar (obligatorisk)
 • 16 timer kollokvier
 • 10 timer annen studentaktiviserende undervisning, refleksjonsnotater, prosjektoppgave og presentasjon av denne (obligatorisk)

Obligatorisk deltakelse i undervisningen må være gjennomført og godkjent og obligatoriske innleveringer må være godkjent for å kunne ta eksamen.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Obligatorisk deltagelse og godkjente oppgaver er gyldig i 3 år.

Eksamen

Skriftlig eksamen 2 timer

For adgang til eksamen må du ha:

 • gjennomført all obligatorisk studentaktiviserende undervisning
 • godkjent alle obligatoriske innleveringer inkludert prosjektoppgaven

Digital skoleeksamen

Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Inspera. Du må gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Inspera.

Les mer om digital skoleeksamen.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

 

  Eksamensspråk

  Du kan besvare eksamen på norsk, svensk eller dansk.

  Karakterskala

  Emnet bruker karakterskala fra A til F, der A er beste karakter og F er stryk. Les mer om karakterskalaen.

  Begrunnelse og klage

  Adgang til ny eller utsatt eksamen

  Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

  Trekk fra eksamen

  Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

  Som eksamensforsøk i dette emnet teller også forsøk i følgende emne:

  Tilrettelagt eksamen

  Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

  Evaluering av emnet

  Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

  Fakta om emnet

  Studiepoeng

  5

  Nivå

  Bachelor

  Undervisning

  Høst. Avholdes ved behov.

  Emnet undervises første gang høsten 2019.

  Eksamen

  Høst. Avholdes ved behov.

  Undervisningsspråk

  Norsk