Semesterside for FARM3130 - Vår 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

Studentene fortsetter som planlagt i apotekpraksis. Fjernundervisning i form av forelesninger og oppgaver vil bli lagt i Canvas. Spørsmål fra fjernundervisningen kan komme på eksamen. Apotekpraksis fortsetter fram til slutten av 6. semester.

På grunn av Covid – 19 situasjonen vil eksamensformen for dette emnet V-2020 bli skriftlig flervalgseksamen (hjemmeeksamen) 15. juni med innleveringsfrist 1 uke og karakterskala bestått/ikke bestått.

Det vil bli muntlig eksamen over zoom 22.-26.juni og karakterskala bestått/ ikke bestått.

Følg med på Canvas for oppdatert informasjon.

3. apr. 2020 13:59