Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

19. november

Eksamensordning

Obligatoriske lab.rapporter, hjemmeeksamen og avsluttende skriftlig eksamen.

Obligatoriske lab.rapporter som må være godkjent før avsluttende eksamen

Hjemmeeksamen - prosjektoppgave

Utlevering av oppgaven: 19. november kl. 15:00

Innleveringsfrist: 20. november kl. 23:59

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Avsluttende skriftlig eksamen

Tid: 3. desember kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. sep. 2020 23:00