Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

26. mai

Eksamensordning

Avsluttende hjemmeeksamen.

Utlevering av oppgaven: 9. juni kl. 09:00

Innleveringsfrist: 9. juni kl. 13:30

Sted: Digital innlevering Inspera

Eksamenssystem:

Inspera – se veiledninger for digital eksamen

Obligatoriske øvelser som må være godkjent før hjemmeeksamen

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

For praktisk informasjon om hvordan skoleeksamen blir gjennomført ved UiO, se kandidatinstruksen.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 9. des. 2022 13:14