Eksamen: Tid og sted

Trekkfrist

1. mai

Eksamensordning

Obligatorisk presentasjon og avsluttende eksamen (vurderingsform kunngjøres midt i semesteret).

Avsluttende muntlig eksamen (hvis få kandidater)

Avsluttende hjemmeeksamen

Tid: 7. april kl. 09:00 (4 timer).

Sted: Sal 3C Silurveien 2

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. jan. 2021 22:48