FRM-KJM9050 – Bioanalytisk kjemi I: avanserte separasjonsmetoder og bioanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

FRM-KJM9050 fokuserer på mange av de viktigste aspekter  i de forskjellige trinn i en analysemetode for ulike biologisk aktive forbindelser (endogene forbindelser, miljøgifter, legemidler e.l.) i ulike matrikser som biologiske væsker (f. eks. serum, urin, cellkulturer) og miljøprøver (f. eks overflatevann).

Hva lærer du?

Emnet går inn på følgende temaer.

- sammensetning til de ulike prøvematrikser (biologiske- og miljøprøver) og begrensninger det gir i forhold til analysemetodene.

- de mest anvendte prøveopparbeidelsesteknikker som væske-væske og fast-fase ekstraksjon (både off-line og on-line)

- utdypning i væskekromatografi:  kolonneteknologi, stasjonærfaser og miniatyrisering

- LC-MS: ionisering, analyse, deteksjon og spektratolkning

- LC-MS basert dopinganalyse

- presentere og diskutere vitenskaplige artikler innen fagfeltet

Opptak og adgangsregulering

Ph.d.-kandidater ved UiO søker plass på undervisningen og melder seg til eksamen i Studentweb.

Hvis emnet har begrenset kapasitet, vil ph.d.-kandidater som har emnet i sin utdanningsplan ved UiO bli prioritert. Noen nasjonale forskerskoler kan ha egne regler for rangering av søkere til emner med begrenset kapasitet.

Ph.d.-kandidater som har opptak ved andre utdanningsinstitusjoner må innen angitt frist søke om hospitantplass.

Forkunnskaper

Anbefalte forkunnskaper

Analytisk kjemi tilsvarende FRM2010 og FRM3030 (for studenter med farmasibakgrunn) eller KJM2400 og KJM3400 (for studenter med kjemibakgrunn)

Overlappende emner

10 studiepoeng mot FRM-KJM5050– Bioanalytisk kjemi.

5 studiepoeng mot KJM5460/9460

5 studiepoeng mot FRM5310/9310

Undervisning

Det skal gis forelesninger og kollokvier i 11 hele dager. PhD studenter må presentere  og diskutere minst to aktuelle vitenskaplige publikasjoner som vil bli utlevert på kurs (obligatorisk). Det er ingen praktiske laboratorieøvelser.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen eller  45minuter muntlig eksamen avhengig av antall studenter som tar emnet.

Ph.d.-kandidater skal ha presentert to vitenskaplige artikler.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Fakta om emnet

Studiepoeng

10

Nivå

Ph.d.

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk (engelsk på forespørsel)