Semesterside for FRM3010 - Høst 2014

Gruppeinndelingen i den personlige timeplanen på Mine studier vil bli endelig bekreftet etter oppstart av emnet, sannsynligvis i løpet av uke 33. Ved endring av gruppe vil du bli kontaktet.

4. juli 2014 09:41