Undervisning - tid og sted

Vær oppmerksom på at emnet kan ha obligatoriske skriftlige aktiviteter. Informasjon om dette finnes på emnesiden.

Forelesninger

Kollokvier

  • Torsdag 16. november kl. 09:15 -15:00, Rom 413E Farmasibygningen

  • Torsdag 16. november kl. 09:15 -15:00, Grupperom 413J Farmasibygningen

  • Fredag 17. november kl. 09:15 -15:00, Rom 413E Farmasibygningen

  • Fredag 17. november kl. 09:15 -15:00, Grupperom 413J Farmasibygningen

  • Tirsdag kl. 10:15 -12:00 ( i perioden 7. november til 12. desember)

Publisert 27. apr. 2006 14:46 - Sist endret 5. juli 2011 18:20