Semesterside for FRM4000 - Høst 2007

Ny/Utsatt eksamen:

Muntlig eksamen - Torsdag 24. januar, start kl. 0800. Sted: Oppmøte rom 010, og eksaminering på rom 227.

Flervalgseksamen - Fredag 25. januar kl. 10.30. Sted: PC-rom 035, kjeller, Harriet Holters hus (som for ordinær eksamen).

17. des. 2007 13:38