FRM4020 – Forskningsforberedende kurs i legemiddelanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

FRM4020 gir undervisning på videregående nivå i sentrale kjemiske analysemetoder for bruk i farmasøytisk forskning, og omfatter fagområdet legemiddelanalyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du detaljert teoretisk og praktisk kunnskap innen følgende kunnskap:

  • Prøveopparbeidelse og ekstraksjon
  • Væskekromatografi
  • Gasskromatografi
  • Massespektroskopi
  • Elektroforese
  • Kvantitative analyser og validering
  • Vurdering av vitenskapelig litteratur innen legemiddelanalyse

Opptak og adgangsregulering

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m FRM3040, samt MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og MNHMS0020LS - Fordypning i laboratoriesikkerhet.

For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i legemiddelanalyse tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, obligatorisk praktisk laboratoriearbeid, selvstudium og obligatoriske innleveringer. Rapporter og dokumentasjon fra laboratoriekurset skal samles i en mappe. For å få laboratoriekurset godkjent må mappen være komplett, og arbeid utført på lab og innholdet i mappen må dokumentere at studenten har tilegnet seg de forventede kunnskaper og ferdigheter.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det avholdes ingen eksamen. Kurset godkjennes basert på obligatorisk fremmøte på laboratorieøvelsene, og godkjente innleveringer av journaler og selvstudieoppgaver.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Periodisk emnerapport

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Ingen eksamen. Bestått/ikke bestått basert på oppmøte, fremlegging og innleverte rapporter

Undervisningsspråk

Norsk