FRM4020 – Forskningsforberedende kurs i legemiddelanalyse

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Endringer på grunn av koronaviruset

Høsten 2020 vil eksamen i de fleste emner ved MN gjennomføres digitalt, enten som hjemmeeksamen eller som muntlig eksamen, med normal karakterskala. Følg med på semestersiden for oppdatert informasjon om eksamensformen i ditt emne.

Se felles retningslinjer for eksamen ved MN-fakultetet høsten 2020.

Kort om emnet

FRM4020 gir undervisning på videregående nivå i sentrale kjemiske analysemetoder for bruk i farmasøytisk forskning, og omfatter fagområdet legemiddelanalyse.

Hva lærer du?

Etter å ha fullført emnet skal du detaljert teoretisk og praktisk kunnskap innen følgende kunnskap:

  • Prøveopparbeidelse og ekstraksjon
  • Væskekromatografi
  • Gasskromatografi
  • Massespektroskopi
  • Elektroforese
  • Kvantitative analyser og validering
  • Vurdering av vitenskapelig litteratur innen legemiddelanalyse

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterprogrammet i farmasi t.o.m. FRM3040 – Utvikling av nye legemidler, samt de obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på programmet. 

For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i legemiddelanalyse tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, obligatorisk praktisk laboratoriearbeid, selvstudium og obligatoriske innleveringer. Rapporter og dokumentasjon fra laboratoriekurset skal samles i en mappe. For å få laboratoriekurset godkjent må mappen være komplett, og arbeid utført på lab og innholdet i mappen må dokumentere at studenten har tilegnet seg de forventede kunnskaper og ferdigheter.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Det avholdes ingen eksamen. Kurset godkjennes basert på obligatorisk fremmøte på laboratorieøvelsene, og godkjente innleveringer av journaler og selvstudieoppgaver.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 15:10:53

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2020

Undervisningsspråk
Norsk