Kontaktinformasjon

Studieadministrasjon

Farmasøytisk institutt

Besøksadresse: 
Farmasibygningen, Sem Sælands vei 3

Ekspedisjonstid: 
Mandag-fredag 12:15-14:00

Postadresse: 
Postboks 1068 Blindern
0316 Oslo

Telefon: 22 85 65 85
Faks: 22 85 44 02
E-post: 
Web: http://www.mn.uio.no/farmasi/

Kontaktpersoner

NavnTreffetidMerknad
Stig Pedersen-Bjergaard  (kontaktinformasjon)   stig.pedersen-bjergaard@farmasi.uio.no
Publisert 22. okt. 2007 18:45 - Sist endret 19. nov. 2012 14:20