FRM4040 – Forskningsforberedende metodekurs for samfunnsfarmasøytiske prosjekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Eksamen etter gjenåpningen

Eksamen uten fysisk oppmøte er hovedregelen høsten 2021, også etter gjenåpningen. Se semestersiden for informasjon om eksamen i ditt emne. Se også mer informasjon om eksamen ved MN-fakultetet i 2021.

Kort om emnet

Målet med emnet er å gi deg kunnskap om de viktigste samfunnsvitenskaplige og epidemiologiske metoder som brukes til å studere de forskjellige aspekter ved legemiddelbruk i samfunnet. Du vil også bli forelagt studier der de aktuelle metoder er blitt anvendt. Etter endt emne skal du være i stand til å ta i bruk de metoder som er blitt behandlet under emnet.

Hva lærer du?

Emnet vil fokusere på:

  • kvantitativ undersøkelsesmetodikk
  • kvalitativ undersøkelsesmetodikk, inkludert fokusgrupper
  • epidemiologisk undersøkelsesmetodikk

Opptak til emnet

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterprogrammet i farmasi t.o.m. FRM3040 – Utvikling av nye legemidler (nedlagt), samt de obligatoriske HMS-emnene som kreves for studenter på programmet. 

For studenter uten opptak til det 5-årige masterprogrammet i farmasi kreves kunnskaper i samfunnsfarmasi tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterprogrammet i farmasi.

Overlappende emner

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid og kollokvier. Gruppearbeidene innbefatter også fremlegging for å sikre at studentene har tilegnet seg de forventede kunnskaper.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått ut fra obligatorisk oppmøte samt vurdering av de obligatoriske gruppeoppgaver inkludert fremlegging.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen, kildebruk, begrunnelse og klage

Se mer om eksamen ved UiO

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. des. 2021 23:20:36

Fakta om emnet

Studiepoeng
5
Nivå
Master
Undervisning
Vår

Undervisning tilbys siste gang vår 2020

Eksamen
Vår

Eksamen tilbys siste gang vår 2020

Undervisningsspråk
Norsk