FRM4040 – Forskningsforberedende metodekurs for samfunnsfarmasøytiske prosjekter

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med emnet er å gi studentene kunnskap om de viktigste samfunnsvitenskaplige og epidemiologiske metoder som brukes til å studere de forskjellige aspekter ved legemiddelbruk i samfunnet. Studentene vil også bli forelagt studier der de aktuelle metoder er blitt anvendt. Etter endt kurs skal deltagerne være i stand til å ta i bruk de metoder som er blitt behandlet under kurset.

Hva lærer du?

Emnet vil fokusere på:

  • kvantitativ undersøkelsesmetodikk
  • kvalitativ undersøkelsesmetodikk, inkludert fokusgrupper
  • epidemiologisk undersøkelsesmetodikk

Opptak og adgangsregulering

Emnet er primært tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO. Ved ledig kapasitet kan andre søke opptak til emnet og tildeles plass dersom faglig bakgrunn er tilstrekkelig.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040, samt MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og MNHMS0020LS - Fordypning i laboratoriesikkerhet.

For studenter uten opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi kreves kunnskaper i samfunnsfarmasi tilsvarende 1.avdeling på det 5-årige masterstudiet i farmasi.

Undervisning

Undervisningen gis i form av forelesninger, gruppearbeid og kollokvier. Gruppearbeidene innbefatter også fremlegging for å sikre at studentene har tilegnet seg de forventede kunnskaper.

Inaktivitet og/eller for stort fravær i obligatorisk undervisning medfører at studenten ikke får sluttvurdering/eksamen.

Ettersom undervisningen innebærer laboratorie- og/eller feltarbeid, bør du vurdere å tegne en egen reise- og personskadeforsikring. Les om hvordan du er forsikret som student.

Adgang til undervisning

Dersom du har gjennomført og fått godkjent obligatorisk undervisning, har du ikke krav på ny undervisning. Dersom du har fått undervisningsopptak til emnet, men ikke har gjennomført eller fått godkjent obligatorisk undervisning, har du rett til ny undervisning når det er ledig kapasitet.

Eksamen

Emnet vurderes til bestått/ikke bestått ut fra obligatorisk oppmøte samt vurdering av de obligatoriske gruppeoppgaver inkludert fremlegging.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Trekk fra eksamen

Det er mulig å ta eksamen i emnet inntil tre ganger. Dersom du trekker deg fra eksamen etter fristen eller under eksamen, bruker du et eksamensforsøk.

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk