Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Underveisvurdering, ikke avsl. eks..

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. mai 2020 05:38