FRM4050 – Forskningsforberedende kurs i klinisk farmasi

Timeplan, pensum og eksamensdato

Velg semester

Kort om emnet

Målet med emnet er at studentene skal tilegne seg kunnskap slik at han/hun skal kunne utføre et forskningsprosjekt innen klinisk farmasi, samt kjenne til hvordan han/hun kan jobbe som klinisk farmasøyt i tverrfaglige behandlingsteam og i pasientrelasjon

Hva lærer du?

Etter endt emne skal du ha grundig forståelse av begrepene legemiddelrelaterte problemer (LRP), legemiddelforløp, systematisk legemiddelgjennomgang samt betydning av klinisk kommunikasjon om legemidler. Du skal ha tilegnet deg:

  • grundig kunnskap om metoder for å identifisere LRP samt klassifisering av LRP
  • kunnskap om modeller for legemiddelforløp
  • grundig forståelse for hvordan gjennomføre systematisk legemiddelgjennomgang
  • grundig forståelse for prinsipper for å gjennomføre en legemiddelsamtale med pasient etter concordanceprinsippet

Opptak og adgangsregulering

Emnet er tilgjengelig for studenter som har opptak til det 5-årige masterstudiet i farmasi ved UiO.

Forkunnskaper

Obligatoriske forkunnskaper

For undervisning og eksamen: Bestått alle tidligere emner i det 5-årige masterstudiet i farmasi t.o.m. FRM3040, samt MNHMS0015 - Innføring i Helse, miljø og sikkerhet (HMS) og MNHMS0020LS - Fordypning i laboratoriesikkerhet.

Undervisning

Emnet går over ett semester over 8 uker, med undervisning 2 halve dager pr uke. Det er obligatorisk tilstedeværelse. Undervisningen vil bli gitt i form av forelesninger, gruppearbeid med bl.a kasuistikker og obligatoriske hjemmeoppgaver.

Eksamen

Adgang til å gå opp til eksamen forutsetter godkjent deltakelse i obligatorisk undervisning og bestått alle obligatoriske oppgaver. Eksamen er muntlig.

Hjelpemidler

Fra 1. august 2016 er det ikke lenger lov å benytte egen kalkulator på eksamen. Du vil få utdelt godkjent kalkulator, Casio FX-991EX, på eksamen.

Karakterskala

Emnet bruker karakterskala bestått/ikke bestått. Les mer om karakterskalaen.

Begrunnelse og klage

Adgang til ny eller utsatt eksamen

Dette emnet tilbyr både utsatt og ny eksamen. Les mer:

Tilrettelagt eksamen

Søknadskjema, krav og frist for tilrettelagt eksamen.

Evaluering av emnet

Vi gjennomfører fortløpende evaluering av emnet, og med jevne mellomrom ber vi studentene delta i en mer omfattende evaluering.

Annet

Anbefalt litteratur (ca. 150 sider) vil være tilgjengelig for deltakerne i Fronterrommet.

Fakta om emnet

Studiepoeng

5

Nivå

Master

Undervisning

Hver vår

Eksamen

Hver vår

Undervisningsspråk

Norsk