Eksamen: Tid og sted

Eksamensordning

Rapporter.

Tre obligatoriske laboratoriearbeider samt godkjente rapporter og fremlegginger

Eksamensresultater

Du finner eksamensresultatene dine i Studentweb.

Mer om eksamen for dette emnet

Mer informasjon om eksamen for dette emnet finner du på emnesiden.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. jan. 2020 13:00