Semesterside for FRM4110 - Vår 2020

Canvas

Dette emnet bruker Canvas i undervisningen. Se tips og veiledninger for Canvas.

Logg på Canvas

"Inspera var nede fra ca 14:25 til 14:45 torsdag 04.06.20. På grunn av dette har fakultetet bestemt at det skal legges til 30 minutter ekstratid på eksamener som startet klokken 14.30 torsdag 04.06. Ekstratiden vil legges til av fakultetsadministrasjonen. Det vil si at ny innleveringsfrist for eksamen i dette emnet er torsdag 11.06 klokken 15.00."

5. juni 2020 11:13

På grunn av Covid – 19 situasjonen vil eksamensformen for dette emnet V-2020 blir skriftlig hjemmeeksamen 4. juni  med innleveringsfrist 1 uke og karakterskale bestått/ikke bestått. Følg med på Canvas for oppdatert informasjon.

3. apr. 2020 13:44

Undervisningen av 'Anvendt statistikk for farmasøyter' starter tirsdag 10. mars. Det blir undervisning tirsdager og torsdager frem til sommeren, med forelesninger 9.15-12 (hovedsaklig med meg), og deretter regneøvelser og datalab (med Sara og Fatima) i grupper. Dere blir delt inn i to grupper.

Emneheftet finner dere under 'Filer' på Canvas-siden.

Lærebok er: Moore & McCabe & Craig: Introduction to the Practice of Statistics, ninth edition, 2017. Macmillan education, ISBN: 978-1-319-15397-7. Legg merke til at vi skal bruke niende utgave!

Vi skal bruke programvaren R. Det er gratis og lett å lære, og svært nyttig både for å gjøre enkle og avanserte statistiske analyser.

All videre informasjon om undervisningen vil bli gitt i Canvas.

Velkommen!

Hilsen Ida

14. feb. 2020 09:59